Informasjon om forestillinger

Neste års forestilinger vil foregå på Rudolf Steinerskolen på Hovseter den 25. og 26.april. Billetter kjøpes til alle som skal se på, på tikkio.com. Vi vil ha prøver i uken før, nærmere informasjon om oppmøte og kostymer kommer.

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon