top of page
Jazzdans

Jazzdans bygger på mange av de samme prinsippene som klassisk ballett. Smidighet, koordinasjon og styrke er viktige elementer også i jazzdans. Her får man i tillegg mye kondisjonstrening, med hopp og dans til fengende musikk i sjangere jazz/pop. Timen begynner med en god oppvarming, styrke, strekk, gjerne to og to over gulvet, samt en dans som det bygges videre på fra gang til gang. Danseglede og trening til tusen! 

Jazzdans for voksne er også en ren dansetime, med samme oppbygging av timen som nevnt over. Timen kan passe om du er nybegynner, eller om du har danset litt tidligere.

bottom of page