top of page
Foreldre + barn

Denne klassen er beregnet på barn i alderen 1,5 - 4 år, der mor/far er med og danser. Kurset går over 6 uker, der hver klasse varer i 45 minutter. Hovedfokuset i timen er å bli vant med å være i grupper og forholde seg til andre barn gjennom sangleker og bevegelse.

Barna lærer seg koordinasjon og kroppsbevissthet gjennom musikk og lek, og enkle ballettbevegelser med vokabular.

Eksempler er å stå i ring og løpe/liste/trampe seg rundt i ringen, gjerne mens man holder en voksen i hånden. Klapping – både vanlig, over hodet, og på sidene, klarer vi å klappe bak? Klarer vi å klappe med bare en finger?

Sangleker som "hode-skulder-kne og tå/ finger sangen" ”tommeltott tommeltott hvor er du”/ "lille petter edderkopp" er andre eksempler.

Danseklassen har like stort fokus på barnas trygghet i gruppen som på dansen da ikke alle barn er like vant med å være i større grupper, og mange av elevene er ukjente for hverandre. Klassen bygges gradvis opp i løpet av semesteret og introduserer barnet for ulike type musikksjangre fra barnesanger og ballettmusikk til takter og rytmer som kan synges/klappes/trampes.


Det er lurt at barnet både har spist/drukket og gått på do før timen starter. Det er også viktig å tillate at hvert enkelt barn lærer og tilpasser seg på sin måte, i sitt eget tempo.
Det er ikke unormalt at noen barn de første gangene kun observerer og ikke ønsker å delta, eller kun fokuserer på andre ting i rommet. Dette er helt ok, men det er viktig at enhver forelder eller annen som er med barnet er klar over at de har ansvaret for å ta barnet ut dersom barnet skaper uro for de andre, slår seg vrang eller andre ting.

Foreldrene er der sammen med barnet, det betyr at de voksne er med på hele klassen og er aktivt deltakende - ikke tilskuere.

bottom of page