top of page
Påmeldingsbetingelser
 
Påmeldingen er bindende for ett semester om gangen. Betaling skjer via nettsiden ved påmelding. Eleven har mulighet til å prøve en gang den første uken i semesteret og deretter få refundert kursavgiften dersom man ikke ønsker å melde seg på likevel, men ved kansellering senere enn en uke etter kursstart kreves full kursavgift.

Step Studio er ikke ansvarlig for eventuelle skader som eleven måtte pådra seg under trening. Derfor er det viktig at eleven forholder seg til, og følger lærerens anvisninger hva gjelder utøvelsen av trening både ved dans og yoga.

Det er helt essensielt at foreldre leser mail, der all viktig informasjon blir formidlet. Dette gjelder alt fra visningstimer, til forestillinger og andre ting.

Dersom du ikke ønsker at ditt barn blir avbildet på nettsiden eller Step Studio sin konto på instagram/facebook kan du gi oss beskjed om det.
 
bottom of page