Påmeldingsbetingelser
 
Påmeldingen er bindende for høstsemesteret, og eleven blir automatisk påmeldt videre ut vårsemesteret dersom vi ikke mottar skriftlig avmelding senest en uke før vårsemesteret starter. Betaling skjer via nettsiden ved påmelding. Ved kansellering senere enn èn uke både høst og vår, kreves full kursavgift.
Step Studio er ikke ansvarlig for eventuelle skader som eleven måtte pådra seg under trening. Derfor er det viktig at eleven forholder seg til, og følger lærerens anvisninger hva gjelder utøvelsen av trening både ved dans og yoga.
Det er helt essensielt at foreldre leser mail, der all viktig informasjon blir formidlet. Dette gjelder alt fra visningstimer, til forestillinger og andre ting.
Dersom du ikke ønsker at ditt barn blir avbildet på nettsiden eller Step Studio sin konto på instagram/facebook kan du gi oss beskjed om det.
 
 
Dersom du betalte full pris for vårsemesteret og skal ha rabatt for høstsemesteret, eller du har en stor pakke der du vanligvis betaler mindre enn du får opp som totalsum her, må sende mail til celine@stepstudio.no slik at du kan få en rabattkode.