top of page
Klassisk ballett

Ettersom alle danseformer i bunn og grunn stammer fra klassisk ballet gir denne timen en forståelse og et teknisk grunnlag som er viktig å ha med seg dersom man vil bli en god danser, ikke bare i ballett. Elevene skal lære grunnleggende holdning, posisjoner og trinn, som også blitt satt sammen til mer avanserte øvelser og kombinasjoner til klassisk musikk.Timen er lagt opp med 30 min øvelser ved barre og i senter, etterfulgt av øvelser over gulvet og en koreografi på slutten. Eleven skal gjennom semestret få en innføring i ballettens historie, teknikk og følelse. Vi jobber opp mot at man skal bli sterk nok til å danse tåspiss på høyere partier, men dette krever mye arbeid fra eleven selv.

bottom of page