Matilde Hagland

Matilde gikk den 3-årige danselinjen på Stavanger Katedralskole, mens hun var medlem av kulturskolens Ungdomskompani hvor hun fikk jobbe med annerkjente dansere fra både inn- og utland. Etter disse tre årene tok hun et år på musikallinje på folkehøyskole, og går nå 2.året på barnehagelærerutdanningen ved HIOA.

 

Hun har undervisningserfaring som dansepedagog for Seljord kulturskole, og har også vært assistent på Stavanger kulturskole. Hun har også hatt en rekke undervisningsoppdrag for ulike aldersgrupper, hvorav et undervisningsoppdrag i en 3.klasse i breddeidrett på Kvitsund vgs. 

Matilde underviser hos oss i jazzmix for 1. og 4.klasse. I tillegg underviser hun i hiphop, barnedans og ballett hos dansehuset i Oslo, samt i dans på Trosterud aktivitetsskole med hovedfokus på begrepsopplæring (videreføring av arbeidsmål på småtrinnet).