top of page
Nyheter

Forestillinger 13. og 14.mai! Se info her: 

Forestillingene vil være avslutningen på dette semesteret for de aller fleste, utenom mandagsgruppene til Eline og Jannicke som har èn gang igjen etter forestillingen (15.mai) .

Høstens timeplan vil legges ut i løpet av mai, med mulighet for påmelding via nettsiden. Det blir noen endringer i den nye timeplanen. "Step talent" og "Step talent junior" vil utgå fra timeplanen. Det vil ikke være noen audition i august. Det vil imidlertid bli satt opp et konkurranseparti der noen elever over 12 år inviteres til å være med på tvers av alder, men vi setter noen krav til de elevene som takker ja til en plass i denne gruppen. Elever som er aktuelle til å tilbys plass på konkurransepartiet vurderes i løpet av året på innsats, tekniske ferdigheter, antall klasser man er med på, og at man ønsker å prioritere å være med på øvelser og fremvisninger/konkurranser.

bottom of page