top of page
Konkurranseparti

En gruppe der enkelte elever over 12 år inviteres til å være med på tvers av alder. Vi setter noen krav til de elevene som takker ja til en plass i denne gruppen. Elever som er aktuelle til å tilbys plass på konkurransepartiet vurderes i løpet av året på innsats, tekniske ferdigheter, antall klasser man er med på, og at man ønsker å prioritere å være med på øvelser og fremvisninger/konkurranser. Man må være forberedt på hardt arbeid og ha en genuin interesse for dans for å delta på dette partiet. 

 

bottom of page